Последствия от предсрочно погасяване на ипотека

Какво произтича от предсрочното погасяване на кредита?


Договорът Ви с банката или, по-точно, видът ипотечен кредит, който сте избрали, определя това, което произтича от предсрочното му погасяване.
В действителност има много малко ипотечни кредити, предлагани на българския финансов пазар, които не предвиждат наказателни такси за предсрочно погасяване.В тези случаи, вие можете да спрете плащането на месечните вноски по всяко време, да изплатите еднократно пълния размер на останалата част от кредита без да понасяте наказателни такси. Договорът Ви с кредитора се прекратява.

Също така, появяват се все повече нови формули за ипотечни кредити, които Ви дават гъвкави възможности да правите по-високи вноски когато можете и искате при определени от банката условия. Дефакто, тези формули предлагат много преимущества за хората, които имат гъвкави финанси.При повечето ипотечни кредити с фиксиран или плаващ лихвен процент, трябва да платите
такса за предсрочно погасяване.Официалната оферта за ипотечен кредит, която кредиторът прави, е изчислена на базата на предвидена възвръщаемост на инвестицията – приходи от плащанията на лихвата прификсиран или променлив лихвен процент в продължение на определен брой години, както е
договорено в споразумението. Ако погасявате предсрочно или правите по-високи вноски,срокът на ипотеката се намалява и кредиторът няма да получи лихвата, която е предвидил. За да компенсират този дефицит и да избегнат потенциални загуби, ипотекарните кредитори изискват да платите такса за предсрочно погасяване обикновено върху размера на предсрочно погасената главница.Цялата необходима информация за таксите за предсрочно погасяване трябва да бъде включенав офертата на банката. Таксите за предсрочно погасяване обикновено се определя като твърд процент и варира в границите от 0 до 5%. Трябва да бъдете информирани и за максималния размер на таксата за предсрочно погасяване, която може да се наложи да платите.Ако смените дома си, попитайте кредитора, дали е възможно да прехвърлите условията на съществуващия ипотечен кредит върху друг имот.


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/

Кредит с лошо ЦКР. Бързи и лесни кредити до 7 000 лева, в рамките на 24 часа. Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история не е от значение за нас. За нас е достатъчно Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита, ако Вие имате затруднение да ги плащате. А ако е собственик на недвижим имот, то шансът да бъдете одобрен е още по-голям. Виж повече!

 Може да видите и информация за  Ипотеката на имот , обезпечен заем за който не се изискват поръчители и няма значение от кредитната история.

 

 

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече