Магазин за кредити | Застраховки телефон 0875 / 220980  

Как да погася предсрочно ипотека?

Как да погасите предсрочно кредита?


Някои ипотечни кредити Ви дават възможност да ги погасявате
предсрочно или да правите по-високи вноски. Сроковете и условията за предсрочно погасяване са подробно описани в офертите на банките, които получавате в началото. Документът с общите условия на банката съдържа информация относно по-важни въпроси като:
- какви плащания можете да правите – равни месечни вноски, намаляващи вноски, вноски по индивидуален план, само лихви за определен период;
- какъв е лимитът на вноските от гледна точка на методиката, по която банката изчислява платежоспособността на клиента;
- какъв е периодът, в който можете да правите такива вноски;
- дължите ли наказателна такса;
- колко е лихвата, как се изчислява и какъв е ГПР.
Няма законови изисквания, регулиращи процедурата, по която можете да правите вноските по кредита. Необходимо е само да се свържете с банката - кредитор си и да спазвате изискванията на договора и приложения погасителен план.


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/

Кредит с лошо ЦКР. Бързи и лесни кредити до 7 000 лева, в рамките на 24 часа. Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история не е от значение за нас. За нас е достатъчно Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита, ако Вие имате затруднение да ги плащате. А ако е собственик на недвижим имот, то шансът да бъдете одобрен е още по-голям. Щом роднините и приятелите Ви вярват, ние не се съмняваме в това! Rapida.bg

 Може да видите и информация за  Ипотеката на имот , обезпечен заем за който не се изискват поръчители и няма значение от кредитната история.

 

 

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече