Магазин за кредити | Застраховки телефон 0875 / 220980  

Предсрочно погасяване на ипотека

Причини за предсрочно погасяване на ипотечен кредит


По една или друга причина, може да се наложи да изплатите кредита си преди да е изтекъл договореният срок. Повечето ипотечни кредити, обаче, налагат плащането на наказателна такса за предсрочно погасяване.
Развод:
В случай на развод, когато нито съпругът, нито съпругата искат да запазят имота, ипотеката трябва да се изплати. Кредиторите са приоритетни кредитори и домът обикновено се продава,за да се изплати заема.

Смърт:
В случай на смърт на кредитополучателя, срочната застраховка или друга животозастрахователна полица ще изплати остатъка от дълга и имотът ще премине във
владение на роднини или на други лица, както е уредено в завещанието. Внимателно проверете какви изключения има – повечето полици не покриват смърт в резултат на злоупотреба с алкохол или наркотици.


Смяна на работното място – смяна на дома.В подобни случаи, имотът може да бъде отдаден под наем или продаден и заемът да се изплати.
Финансови затруднения: Причините за тях могат да бъдат многобройни: заболяване,безработица, загуба на собствен капитал, лошо управление на бюджета... Надявайте се, че продажбата на имота ще покрие оставащия дълг и ще изплати сумата на кредитора. В
противен случай, вие носите отговорност.
По-високи вноски!
Ако сте получили наследство или при други изключителни обстоятелства, вие ще бъдете в състояние да правите по-високи вноски и да намалите главницата по кредита.


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/

Кредит с лошо ЦКР. Бързи и лесни кредити до 7 000 лева, в рамките на 24 часа. Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история не е от значение за нас. За нас е достатъчно Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита, ако Вие имате затруднение да ги плащате. А ако е собственик на недвижим имот, то шансът да бъдете одобрен е още по-голям. Щом роднините и приятелите Ви вярват, ние не се съмняваме в това! Rapida.bg

 Може да видите и информация за  Ипотеката на имот , обезпечен заем за който не се изискват поръчители и няма значение от кредитната история.

 

 

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече