Магазин за кредити | Застраховки телефон 0875 / 220980  

Ипотечни кредити с плащане само на лихвата 2014г.


За разлика от стандартните бързи заеми с ипотека, които се издължават по определен погасителен план, при тях през определен период клиентите могат да теглят и да внасят, когато и колкото решат в рамките на одобрения им кредит, като трябва да погасяват редовно само дължимата лихва. В рамките на същия период
върнатите средства от главницата при нужда могат да бъдат изтеглени и ползвани отново.

Кредити с подобни възможности се предлагат под различни наименования - кредит с ипотечен овърдрафт, револвиращ кредит с ипотека, кредитна линия с ипотека и др. При някои банки тези гъвкави условия се предлагат като специален вид ипотечен заем, а при други - като опция по стандартните ипотечни заеми. От порядъка на 5 до 7 години може да достига периодът без погасителен план по ипотечен кредит, през който клиентът може да погасява колкото и когато реши и отново да тегли върната главница. Обикновено в този срок няма такса за предсрочно погасяване на заема. Обикновено, печалбите от лихвите, които получавате от банкова сметка твърде ниски, за да могат да изплатят вноските след този период. Вместо тях, обичайна практика е да поемете известен риск, като изберете например инвестиционна схема, при която възвръщаемостта е свързана с фондовия пазар или някаква друга възможност. Запомнете, че няма гаранции за възвръщаемостта на схемите обвързани с фондовия пазар.

 

източник:©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/

Кредит с лошо ЦКР. Бързи и лесни кредити до 7 000 лева, в рамките на 24 часа. Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история не е от значение за нас. За нас е достатъчно Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита, ако Вие имате затруднение да ги плащате. А ако е собственик на недвижим имот, то шансът да бъдете одобрен е още по-голям. Щом роднините и приятелите Ви вярват, ние не се съмняваме в това! Rapida.bg

 Може да видите и информация за  Ипотеката на имот , обезпечен заем за който не се изискват поръчители и няма значение от кредитната история.

 

 

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече